شبکه کسب و کارهای خانوادگی ایران با همکاری انجمن نشان سپاری ایران (فرانچایز) برگزار می کند:
“فرانچایزینگ (نشان سپاری تجاری)
و کسب و کارهای خانوادگی”

فرانچایزینگ یا نشان سپاری تجاری یک رویکرد شناخته شده و با سابقه در عرصه بین المللی است. در کسب و کارهای خانوادگی و برای توسعه برندهای معتبر امروزه بیش از پیش از این ابزار استفاده می شود.

در صفحه “کسب و کارهای خانوادگی ایران” در کلاب هاوس (Clubhouse) روز شنبه 11 دی ماه ساعت 19 منتظر شما هستیم.