شبکه کسب و کارهای خانوادگی ایران با همکاری انجمن حسابرسان داخلی ایران برگزار می کند:
“چالش کنترل های داخلی
در کسب و کارهای خانوادگی”

طرح‌ریزی و پیاده‌سازی کنترل‌های داخلی فعالیتی ادامه‌دار و چند وجهی است که نیاز به برقراری تعامل با همه ذینفعان دارد. پیچیدگی ارتباطات خانوادگی می‌تواند زمینه ساز چالش‌های گوناگون در این مسیر باشد.

برای دریافت فایل صوتی اینجا را کلیک نمایید.