درباره ما

از آنجاییکه کسب و کارهای خانوادگی دارای برخی نقاط مثبت و منفی خاص خود می باشند و قریب به اتفاق این ویژگی ها برای شرکت های خانوادگی فارغ از نوع کسب و کار آنها به صورت مشترک وجود دارد، لذا ضرورت ایجاد بستری برای ایجاد ارتباط سازنده مدیران این شرکت ها با یکدیگر همواره احساس می شده است.
به این منظور با بررسی نهادهای مشابه موجود در نقاط مختلف دنیا، شبکه کسب و کار خانوادگی در زیر مجموعه شبکه جهانی کسب و کار خانوادگی تاسیس شده است. این شبکه برگرفته از ساختار شبکه جهانی آن و به صورت عضو محور فعالیت می نماید. در حال حاضر در شبکه جهانی، 65 کشور عضو می باشند.


چشم انداز
شبکه ای فراگیر در کشور که با محوریت اعضای خود بزرگترین حامی فکری و انگیزشی کسب و کارهای خانوادگی در کشور خواهد بود.


ماموریت
ماموریت این شبکه ایجاد محیطی ارزش افزا برای کسب و کار خانوادگی با هدف یادگیری، به اشتراک گذاری تجربه ها و ایجاد زمینه ایده گرفتن (الهام بخشی) برای سایر اعضا می باشد. این شبکه در تلاش است به اعضای خود در زمینه های زیر یاری رساند:
چگونه خانواده ها را برای توسعه بیشتر کسب و کار خود توانمند و ترغیب کنیم؟
چگونه روابط بین اعضای خانواده را مدیریت کنیم؟
چگونه آگاهی عمومی را در زمینه اهمیت کسب و کارهای خانوادگی در جامعه توسعه دهیم؟