ماموریت ما

ماموریت این شبکه ایجاد محیطی ارزش افزا برای کسب و کار خانوادگی با هدف یادگیری، به اشتراک گذاری تجربه ها و ایجاد زمینه ایده گرفتن (الهام بخشی) برای سایر اعضا می باشد.