شبکه کسب و کارهای خانوادگی ایران با همکاری انجمن مدیریت کسب و کار ایران برگزار می کند:
“انقـــــــلاب صنعتی چهـــارم  
     و کسب و کارهای خانوادگی”

این روزها سخن از انقلاب صنعتی چهارم و آثار آن بر کسب وکارها فراوان است. در گفتگوی پانزدهم سعی می کنیم به این سوال پاسخ دهیم. 
انقلاب صنعتی چهارم چیست و آثار آن بر کسب و کارهای خانوادگی چه خواهد بود؟

برای دریافت فایل صوتی اینجا را کلیک نمایید.