شبکه کسب و کارهای خانوادگی ایران با همکاری انجمن مشاوران مدیریت ایران برگزار می کند:
“مشــــــــــاوره مــــدیــریـت
در کسب و کارهای خانوادگی”

مشاوره مدیریت نوعی از خدمات مشاوره است که با هدف بهبود عملکرد مدیریتی به سازمان ها ارایه می شود. با پیچیده تر شدن مفهوم مدیریت و ابزارهای مورد استفاده ، ضرورت دریافت مشاوره روز به روز افزایش یافته است.

برای دریافت فایل صوتی اینجا را کلیک نمایید.