شبکه کسب و کارهای خانوادگی ایران با همکاری انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران برگزار می کند:
“مدیریت نوآوری در کسب و کارهای خانوادگی”                                           

نوآوری در سازمان ها و کسب و کارها ارزش آفرین و موتور توسعه و رقابت پذیریست ولی علاقمندان به مدیریت نوآوری با چالشهای فراوانی در محیط بیرونی و درونی کسب و کار برای رسیدن به نتایج شایسته روبرو هستند.

برای دریافت فایل صوتی اینجا را کلیک نمایید.
برای دریافت متن گفتگوی سخنرانی اینجا را کلیک نمایید.