شبکه کسب و کارهای خانوادگی ایران با همکاری انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران برگزار می کند:
(مدیریت نوآوری در کسب و کارهای خانوادگی)

برای ماندن در رقابت، نوآوری یک ضرورت است و زمانی که استراتژی نوآوری با اهداف کسب و کار هماهنگ باشد، مدیریت نوآوری در سازمان کلید میخورد. مدیریت نوآوری در کسب و کارهای خانوادگی چرا اهمیت بیشتری دارد ؟

برای دریافت فایل صوتی اینجا را کلیک نمایید.

برای دریافت متن گفتگوی سخنرانی اینجا را کلیک نمایید.