شبکه کسب و کارهای خانوادگی برگزار می کند:
مدیریت کیفیت در کسب و کارهای خانوادگی
کیفیت مفهمومی به قدمت تاریخ تمدن انسانیست، اما آنچه امروزه از آن سخن می گوییم، چالش کیفیت برای موفقیت پایدار است. در کسب و کارهای خانوادگی مدیریت کیفیت می تواند ضامن بقا و توسعه برند خانواده باشد.

برای دریافت فایل صوتی اینجا را کلیک نمایید.