جانشین پروری یک واژه پر بسامد در این روزهاست. مفهوم عملی این کلید واژه در بستر کسب و کار چیست؟ کسب و کارهای خانوادگی برای برگزیدن جانشین دچار چه محدودیت هایی هستند؟ راه حل های عملی کدامند؟برای دریافت پاسخ این سوالات و متن گفتگوی سخنرانان اینجا را کلیک نمایید.