شبکه کسب و کارهای خانوادگی ایران برگزار نمود:
در گفتگوی سوم که با موضوع “کسب و کارهای خانوادگی و حکمرانی شرکتی” در تاریخ شنبه 30 مرداد ماه برگزار شد، سخنرانان گرامی به ارایه مفاهیم کلیدی، تعاریف، الزامات و کارکردهای عمومی حاکمیت شرکتی پرداختند و همچنین بر نقش هیات مدیره در ساماندهی امور و به رسمیت شناختن شخصیت حقوقی تاکید داشتند. در گفتگوی چهارم که روز شنبه مورخ ۶ شهریورماه در کلاب هاوس برگزار می گردد، به بررسی راه حل ها و مرور تجربه های موفق پرداخته می شود.
برای دریافت فایل صوتی اینجا را کلیک نمایید.
برای دریافت متن گفتگوی سخنرانی
اینجا را کلیک نمایید.