سرگذشت پنجاه کنشگر اقتصادی ایران” یک اثر قابل توجه پژوهشی و تاریخی است که “فریدون شیرین کام” و “ایمان فرجام نیا” کار تدوین و نگارش آن را به عهده داشته اند. در این پژوهش ارزشمند، “سرگذشت پنجاه کنشگر اقتصادی ایران” طی صد و پنجاه سال گذشته مورد توجه قرار گرفته و زندگی نامه ی آن ها در بستر اتفافات روزمره که عمدتا جهتی اقتصادی و اجتماعی دارند بررسی می شود.
بیشتر افرادی که نامشان در “سرگذشت پنجاه کنشگر اقتصادی ایران” به قلم “فریدون شیرین کام” و “ایمان فرجام نیا” ذکر شده، حضور فعالی در مجلس وکلای تجار ایران داشتند که بعدها به اتاق بازرگانی ایران تغییر نام داد؛ این حضور فعال به آن ها این امکان را می داد تا بتوانند بر تصمیم گیری های دولتی، اعمال اثر بنمایند. آنچه در “سرگذشت پنجاه کنشگر اقتصادی ایران” و عملکرد آنان زمینه ی مشترکی را نشان می دهد، پیوستگی فعالیت آن ها در چند عرصه اقتصادی نظیر صنعت و تجارت می باشد. از عمده ی فعالیت های این افراد می توان به توسعه ی بنگاه های اقتصادی، سرمایه گذاری در حلقه های مرتبط با صنعتی که در آن فعالیت می نمودند، فعالیت زیر نظر سازمان های دولتی، ورود به عرصه ی سیاست، ورود به بازار بین المللی و فعالیت های نیکوکارانه اشاره کرد.
با این اوصاف مطالعه ی سرگذشت چهره هایی که در مدت یک قرن و نیم، با بهره گیری از امکانات جامعه، توانستند تحولات بزرگی را با شکل دهی به گروه های ریز و درشت صنعتی و تجاری و همچنین اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کنند، می تواند برای علاقه مندان به تاریخ و اقتصاد بسیار جذاب و آموزنده باشد.

ببینید . . .