مجموعه کتاب‌های «موقعیت تجار و صاحبان صنایع در ایران عصر پهلوی» در سه جلد از انتشارات گام نو، سه فرد تاثیرگذار در عصر طلایی شکوفایی صنعتی ایران را معرفی می‌کند که می‌تواند منبع خوبی برای علاقمندان به کارآفرینی و توسعه ایران باشد. خاندان لاجوردی و لاجوردیان اولین جلد این مجموعه است که در سال ۱۳۸۴ به چاپ رسید و دو جلد دیگر به زندگی حاج محمدتقی برخوردار و رحیم ایروانی می‌پردازد که در سال ۱۳۸۸ منتشر شدند. خاندان لاجوردی از اواخر دوره‌ی ناصرالدین شاه تا آخر دوره‌ی پهلوی، در بیشتر عرصه‌های اقتصادی اعم از صادرات و واردات و نیز از سال ۱۳۳۰ به بعد در بخش صنعت و خدمات به ویژه صنایع غذایی، نساجی، شوینده، ساختمان، بانکداری و بیمه فعال بوده‌اند. مطالعه‌ی فعالیت‌های لاجوردی‌ها از طریق مقدار سرمایه‌گذاری، ویژگی‌های سرمایه‌داری خانوادگی آنان، جهت‌گیری از تجارت به صنعت و نیز مشارکت آن‌ها در سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، مبنای مطالعه قرار گرفته است. نویسندگان برای جمع‌آوری اسناد سفرهای متعددی در سراسر ایران داشتند و با اعضای خانواده لاجوردی نیز گفتگو داشتند. یکی از اهداف مهم این کتاب بررسی دگرگونی‌ها در حرکت سرمایه از فعالیت تجاری به فعالیت صنعتی در دوران پهلوی است تا تبیین بهتری از شکل‌گیری تحولات تاریخ اقتصادی و سیاسی ایران معاصر به دست آید.

ببینید . . .